Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada

​Energijski pregled (audit) je nezaobilazni korak na putu kontrole troškova i smanjenja potrošnje energenata. U cilju utvrđivanja energijskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti istih u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima, energijski audit shodno Članu 27. Zakona o energijskoj efikasnosti FBiH, Ovlaštenje za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada, mogu imati samo pravna i fizička lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada.

U skladu sa Rješenjem Federalnog Ministarstva prostornog uređenja eksperti nLogic su ovlašteni za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada.

Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplativosti i mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisima iz Uredbe kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti. Energijski audit zgrada provodi se za:

  • zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m2;
  • nove zgrade, a prije izdavanja upotrebne dozvole;
  • zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.

Na osnovu energijskog audita izdaje se energijski certifikat koji sadrži sve opće podatke o pregledanom objektu: energijski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energijski certifikat, podatke o termotehničkim sistemima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, mjere za poboljšanje energijske efikasnosti, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energijski certifikat mora posjedovati:

  • svaka nova zgrada;
  • postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup;
  • svaka zgrada u kojoj Pravno lice obavlja svoju djelatnost, a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

Za više informacija kao i detalja vezano za izradu energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada možete dobiti putem e-maila: nihadharbas@gmail.com i/ili info@nlogic.ba.

Kontaktirajte nas

11 + 15 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba