Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada

Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada

Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada ​Energijski pregled (audit) je nezaobilazni korak na putu kontrole troškova i smanjenja potrošnje energenata. U cilju utvrđivanja energijskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti istih u odnosu na...